Kronen en brugwerk

Een kroon kan worden aangebracht wanneer er op in de tand of kies een grote vulling aanwezig is of er in die tand of kies een wortelkanaalbehandeling is gedaan.
In beide gevallen is de tand of kies zwakker geworden en het kans op afbreken groter.
Het element wordt dan verstevigd door middel van een kroon.
Ook kan een reden zijn dat het esthetisch fraaier is.
Een kroon is een speciale overkapping van metaal en/of porselein en wordt meestal vervaardigd in een tandkleur.
De behandeling wordt meestal gedaan onder verdoving.
Tijdens de behandeling wordt de tand of kies omslepen, doordat u verdoofd bent, voelt u hier zo min mogelijk van.
Nadat de kies omslepen is, worden er afdrukken gemaakt. Deze afdrukken gaan naar de tandtechnieker die de kroon voor u gaat maken. Vervolgens wordt er een noodkroon voor u gemaakt, zodat u geen last heeft van de gevoeligheid tot de echte kroon wordt geplaatst.
Daarnaast wordt het tijdens de behandeling samen met u gekeken naar de kleur van de kroon. Deze kleur zal mooi aansluiten op de rest van uw gebit.
Wanneer er een tand of kies getrokken is, is het vaak fijn om hiervoor een nieuwe oplossing te krijgen. Een kroon is dan niet meer mogelijk, maar een brug kan soms hiervoor een oplossing zijn.
De omliggende kiezen worden dan omslepen, zodat hier een kroon op kan. De ruimte ertussen kan opgevuld worden door middel van een dummie of dummies. Afhankelijk hoeveel elementen er missen. Er worden dan meerdere elementen aan elkaar vervaardigd.
bijvoorbeeld: Kroon-dummie-kroon.
Het is niet alleen esthetisch mooier, maar kan ook het kauwvermogen verbeteren of voorkomen dat tanden en/kiezen scheef gaan staan.
Kronen en brugwerk
Er zijn meerdere redenen voor het toepassen van een kroon:

  • Tandbederf; Een tand is zo zwaar beschadigd door bederf, dat het onmogelijk is om deze te herstellen met normale vullingen
  • Cosmetisch; Grote vullingen, met name oude, kunnen anders van kleur zijn en er niet mooi uitzien. Tanden kunnen deels afgebrokkeld en misvormd zijn.
  • Ongeluk; Tanden kunnen beschadigd zijn door een ongeluk
  • Ontbrekende tand; om diverse redenen kan een er een tand ontbreken (hierbij wordt eerst een implantaat ingebracht, die vervolgens wordt afgewerkt met een kroon) .

De tandarts zal een groot deel van de tand of kies omslijpen. Dit gebeurt meestal met een verdoving, zodat u hier geen pijn van ondervindt.
Daarna zal uw tandarts, met behulp van zacht materiaal, een exacte afdruk van de te behandelen tand of kies en de omliggende tanden maken.
Soms wordt er gebruik gemaakt van een dun draadje om het tandvlees van de kies af te houden, zodat de afdruk nauwkeurig kan worden gemaakt.

Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om de kroon op de juiste hoogte en grootte te maken.

Tijdelijke kroon

Totdat de definitieve kroon klaar is, wordt er een tijdelijke kroon over uw tand of kies geplaatst.
U kunt met een tijdelijke kroon gewoon eten en kauwen, maar de tijdelijke kroon is niet zo sterk als de definitieve kroon.

Definitieve kroon

Als de definitieve kroon wordt geplaatst, zal uw tandarts een paar kleine handelingen verrichten om er zeker van te zijn dat u goed kunt bijten.
De kroon wordt eerst gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

Brug

Een brug is één van de manieren om een ontbrekende tand of kies te vervangen.
Een brug (bestaande uit een kunsttand en twee kronen) wordt verankerd aan één of twee aangrenzende natuurlijke tanden.

De brug omspant dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. De brug wordt met behulp van cement vastgezet en is niet door uzelf te verwijderen.
Eerst worden de tanden of kiezen, waar de brug aan verankerd wordt, bijgeslepen en gereedgemaakt om de brug op te plaatsen.
Vervolgens wordt er een afdruk gemaakt van de geslepen tanden of kiezen en het gat. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om een passende brug te maken.

Totdat de definitieve brug klaar is, wordt er een tijdelijke brug geplaatst. Deze brug is van kunststof.
Als de definitieve brug wordt geplaatst, zal uw tandarts een paar kleine handelingen verrichten om er zeker van te zijn dat u goed kunt bijten.
De brug wordt eerst gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

Maak een afspraak : (0522) - 44 21 21